• Dostawa

5. Dostawa.
5.1. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej (zob. punkt 4.2. Regulaminu).

5.2. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zamówione towary dostarczane są – w zależności od wyboru Klienta – bezpośrednio na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia.
Formy Dostawy:
Paczkomaty Inpost standard 16,5 pln. Cena za kuriera jest uzależniona od wymiarów, gabarytu oraz firmy przewozowej. 

5.3. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zakupu towaru z miejscem dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej należy skontaktować się ze Sklepem przed złożeniem zamówienia celem ustalenia możliwości wykonania dostawy oraz jej kosztów. W takiej sytuacji koszty dostawy zostaną ustalone indywidualnie i podane do wiadomości Klienta przed złożeniem zamówienia.

5.4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych. Chyba że w opisie produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin.  

5.5. Dla zamówień złożonych w dni wolne od pracy czas realizacji zamówienia zaczyna się w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu złożenia zamówienia.

5.6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

5.7. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien, w miarę możliwości, sprawdzić w obecności dostawcy stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu wskazana jest, w miarę możliwości, odmowa odbioru przesyłki przez Klienta bądź spisanie w obecności dostawcy protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.

 

Termin realizacji zamówienia widnieje każdorazowo na karcie Towaru. W przypadku zamawiania kilku towarów o różnych czasach realizacji zmówienia, Sprzedający wysyła skompletowane zamówienie w terminie najdłuższego terminu realizacji zamówienia, chyba że Sprzedawca poczyni z Zamawiającym osobne ustalenia co do wysyłki (np. podzielenie zamówienia na osobne wysyłki).

Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar jest niedostępny, niezwłocznie, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już zapłacona.

Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

Zaleca się, aby Klient w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Towaru w momencie dostarczenia mu i odbioru Towaru, w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier).